aktualności :
Admin Kategoria: Biura
Odsłony: 13729

Biuro Obsługi Rady Powiatu

Małgorzata Miś

Tel. (33) 875 78 15

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna rady i jej komisji, w tym: gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i poszczególnych komisji.

2. Przygotowanie sesji rady i posiedzeń komisji.

3. Udział w opracowaniu wniosków z obrad komisji rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom.

4. Sporządzanie protokołów z obrad rady i posiedzeń komisji rady.

5. Prowadzenie rejestrów uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji wniosków radnych.

6. Przekazywanie do realizacji uchwał rady organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie na ich terminowym załatwianiem.

7. Przekazywanie organom nadzoru uchwał rady.

8. Przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

9. Koordynowanie rozpatrywania skarg wpływających od rady.

10. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków.

11. Przyjmowanie i przekazywanie właściwym organom oświadczeń majątkowych radnych oraz przekazywanie ich do publikacji w BIP.

12. Podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymiana doświadczeń z innym radami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyBiuraBiuro Obsługi Rady Powiatu
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008