aktualności :

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

ul. Kościelna 5b, tel./fax centrala (33) 87-57-800
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Rafał Hajdyła, tel. (33) 87-57-820

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
- przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
- ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

 

 

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00

- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00

 


Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Geodezji
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008