aktualności :
Wydział Środowiska
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 18 czerwiec 2018 Odsłony: 1874

Z inicjatywy Wojewody Małopolskiego, Pana Piotra Ćwika, 12 i 13 czerwca br. na terenie powiatu suskiego przeprowadzone zostało wieloszczeblowe ćwiczenie wojewódzkie pod kryptonimem „POZYTRON 2018”.

 

Jego tematem było współdziałanie jednostek administracji publicznej, służb i innych podmiotów w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Nadrzędny cel podjętych działań obejmował przegląd i aktualizację planów postępowania awaryjnego.

 

W ćwiczeniu udział wzięły wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu suskiego oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych właściwych w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej ze wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu z województwa małopolskiego oraz wojewódzkie i powiatowe struktury Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Nowością było zaangażowanie do udziału w całym przedsięwzięciu przedstawicieli instytucji naukowych i medycznych. Na zaproszenie organizatora pozytywnie odpowiedzieli: Pan dr hab. Krzysztof Kozak i Pani dr Jadwiga Mazur z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Pani dr med. Małgorzata Trofimiuk-Müldner ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która jednocześnie jest Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny nuklearnej oraz Pan Janusz Baczewski, Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Całe ćwiczenie podzielone zostało na cztery zasadnicze elementy:

−        Trening sztabowy,

−        Epizod ćwiczebny,

−        Aspekty teoretyczne,

−        Pokazy sprzętu.

Tłem prowadzonych działań była awaria elektrowni jądrowej poza granicami kraju. Trening sztabowy przeprowadzono w formule „Tabletop exercise”, gdzie przedstawiano i omawiano prognozy rozwoju różnych możliwych hipotetycznych sytuacji. Miało to służyć szczegółowemu wyjaśnieniu ról i odpowiedzialności poszczególnych organów i instytucji.

Epizod praktyczny, który został zorganizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zawoi obejmował  sprawdzenie ścieżki całego procesu dystrybucji preparatów stabilnego jodu, od momentu otrzymania informacji o zdarzeniu radiacyjnym do chwili zakończenia podawania preparatów dla grup ryzyka. To zagadnienie jest kluczowym elementem działań interwencyjnych, tym bardziej, że grupami ryzyka są przede wszystkim dzieci i młodzież do 18 roku życia.

W kolejnej części ćwiczenia przedstawiciele Instytutu Fizyki Jądrowej PAN przedstawili podstawy teoretyczne dotyczące promieniowania jonizującego, system wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz systemy bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny nuklearnej wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Zdrowotne skutki katastrof nuklearnych i ich zapobieganie”. Oprócz tego Pan podinsp. Dominik Jurczak, Ekspert w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówił zagadnienia dotyczące zasad komunikowania w sytuacjach zagrożenia.

W drugim dniu ćwiczenia na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej odbyła się prezentacja oraz praktyczny pokaz możliwości użycia sprzętu do detekcji promieniowania jonizującego. Swoje wyposażenie zaprezentowała Państwowa Straż Pożarna (Komenda Miejska PSP w Krakowie) oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

Podsumowanie ćwiczenia „POZYTRON 2018” odbyło się w murach Zamku Suskiego, gdzie w Sali Rycerskiej Pan dr hab. Krzysztof Kozak wygłosił prelekcję zatytułowaną „Czarnobyl – Fukushima, przyczyny i konsekwencje”.

W wystąpieniach końcowych Starosta Suski, Pan Józef Bałos, Wójt Gminy Zawoja, Pan Marcin Pająk i Pan Tadeusz Woźniak, Sekretarz Miasta Sucha Beskidzka, wskazali na konieczność kontynuowania podobnych inicjatyw, które służą zacieśnieniu współpracy i wzrostowi zrozumienia pomiędzy instytucjami. W przypadku konieczności podjęcia działań ułatwi to właściwą koordynację wielowątkowego procesu decyzyjnego. Ponadto podkreślono, że takie treningi angażujące cały wachlarz podmiotów służą wzrostowi świadomości i poczucia bezpieczeństwa oraz mogą ułatwić ewentualny proces likwidacji skutków negatywnych zdarzeń. Ma to szczególne znaczenie w kontekście planowanej budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

 

Tekst: D.Libucha MUW Kraków

Zdjęcia: KPP Sucha Beskidzka, UM Sucha Beskidzka

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościWOJEWÓDZKIE ĆWICZENIE W POWIECIE SUSKIM p.k. „POZYTRON 2018”
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008