aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 25 czerwiec 2018 Odsłony: 1799

Jednym z punktów sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się w dniu 21 czerwca br., było udzielenie zarządowi powiatu absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.

Przed głosowaniem tego punktu, starosta suski Józef Bałos przedstawił najważniejsze informacje dotyczące gospodarki finansowej powiatu za ubiegły rok. Dochody budżetu wyniosły 87.475.164,55 zł, a wydatki 88.036.940,74zł. Deficyt w wysokości 561.776,191 zł został pokryty z tzw. „wolnych środków”, które wygospodarowano w kwocie 1.829.444,62 zł. Środki te przeznaczono na pokrycie różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, spłatę kredytów i pożyczek. Znaczna część środków przeznaczona została też na inwestycje. Największe z nich zostały wymienione przez starostę, który za szczególnie ważne uznał to, że wykonanie budżetu za 2017 rok było konsekwentną realizacją przyjętej przez zarząd na początku kadencji twardej, ale realistycznej, polityki finansowej zakładającej m.in. niezadłużanie powiatu.

O tym, że budżet powiatu został zrealizowany prawidłowo a zadania wykonane zostały zgodnie z wymogami prawa zaświadcza pozytywne zaopiniowanie sprawozdania przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także Komisję Rewizyjną.

Po głosowaniu, w którym Rada zdecydowała o udzieleniu zarządowi absolutorium, starosta suski Józef Bałos podziękował członkom zarządu, przewodniczącemu Rady Powiatu, wszystkim radnym oraz pracownikom starostwa za zaangażowanie i dobrą współpracę.

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościZarząd z absolutorium
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008