aktualności :


STAROSTWO POWIATOWE
w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka


Urząd jest czynny:

Poniedziałek - od godz. 8.00 do 16.00

Od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00


Kasa urzędu

Kasa jest czynna od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00.

W poniedziałki kasa jest czynna od 8.30 do 15.15 *

*Jeżeli poniedziałek przypada na ostatni dzień miesiąca, kasa czynna jest do 14.00.


Starosta - Józef Bałos
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 00, 875 78 09, fax 33 874 25 11

Starosta przyjmuje strony w czwartki w godz. od 13.00 do 15.00 w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b.
Zapisy w sekretariacie Starosty


Wicestarosta - Zbigniew Hutniczak
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, 875 79 05, fax 33 874 15 52

Wicestarosta przyjmuje strony w budynku Starostwa przy ul. Kościelnej 5b.
Zapisy w sekretariacie Wicestarosty


Sekretarz - Krzysztof Kołacz
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 00, 875 78 11
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Skarbnik - Dominika Żywczak
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 30


Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. Kościelna 5b, tel. centrala 33 875 79 00, 875 79 61, 875 79 25, 875 79 26, 875 79 27, 875 79 28
Marian Kaleta - Naczelnik Wydziału
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Edukacji
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 45, 875 79 46
Agata Spyrka-Trzop - Naczelnik Wydziału
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Finansów
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 30, 875 79 32, 875 79 33, tel./fax 33 874 15 52
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
ul. Kościelna 5b, tel./fax centrala 33 875 78 00
Rafał Hajdyła - Naczelnik Wydziału
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00 wew. 922, 874 28 88 
Igor Głuc - Naczelnik Wydziału
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Kościelna 5b,

fax 33 875 78 46, tel. 875 78 41, 875 78 42, 875 78 43, 875 78 45
Sabina Lipka - Naczelnik Wydziału
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 40, tel. centrala  33 875 79 00, w.940, 941
Janusz Kociołek - Naczelnik Wydziału
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Środowiska
ul. Kościelna 5b, tel./fax 33 875 79 35, tel. 875 79 37, 875 79 36
Paweł Dyrcz - Naczelnik Wydziału
dane kontaktowe »


Wydział Organizacyjny
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, 875 79 10, fax: 33 874 15 52
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, 875 79 11, fax: 33 874 15 52
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Igor Głuc
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 50

Biuro Administracyjno-Prawne
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 51


Biuro Obsługi Rady Powiatu
Małgorzata Miś
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 78 15
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Agnieszka Targosz
ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00, wew. 951

Jesteś tutaj:   Strona główna Kontakt
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008